به یاد پدر...

تمام دار و ندارم حسین مظلوم است.

عرض سلام دارم خدمت تمامی بازدید کننده های محترم

          برای دانلود نوحه ها به این ادرس مراجعه کنید

          www.ebnehojat.blogfa.com

نوشته شده در ساعت 7 توسط اسماعیل نصرالهی| |

هفت دستگاه موسیقی ایرانی :

۱)دستگاه شور

۲)دستگاه ماهور

۳)دستگاه همایون

۴)دستگاه سه گاه

۵)دستگاه چهارگاه

۶)دستگاه نوا

۷)دستگاه راست پنجگاه

نوشته شده در ساعت 19 توسط اسماعیل نصرالهی| |

         پنج آواز موسیقی ایرانی

۱)آواز دشتی

۲)آواز افشاری

۳)آواز ابوعطا

۴)آوازبیات زند(ترک)

۵)آواز بیات اصفهان

نوشته شده در ساعت 14 توسط اسماعیل نصرالهی| |

آواز اصفهان، یکی از آوازهای پنج‌گانهٔ موسیقی سنتی ایرانی است. برخی این دستگاه را جزء دستگاه شور و برخی از متعلقات همایون دانسته‌اند.

نوشته شده در ساعت 14 توسط اسماعیل نصرالهی| |

آواز دشتی از متعلقات دستگاه شور است، از مشهورترین آثار در آواز دشتی به سرود ای ایران اثر روح‌الله خالقی می‌توان اشاره کرده، عارف قزوینی نیز بسیاری از تصنیف‌های خود را در این آواز ارایه کرده است.

[ویرایش] گوشه‌ها

 • درآمد دشتی
 • اوج
 • بیدگانی
 • دیلمان
 • دشتستانی
 • پیش درآمد دشتی
 • حاجیانی
 • چوپانی
 • غم‌انگیز
 • مثنوی
 • گیلکی
 • کوچه باغی
 • سملی
 • سارنگی
نوشته شده در ساعت 14 توسط اسماعیل نصرالهی| |

آواز افشاری، منسوب به ایل افشار از طوایف ترک ایرانی و از متعلقات چهارگانهٔ دستگاه شور (به همراه ابوعطا، دشتی و بیات ترک) است.

گام افشاری به سه‌گاه نزدیکتر از شور است. در افشاری درجهٔ چهارم دستگاه شور نت شاهد و درجهٔ دوم آن نت ایست و درجهٔ پنجم نت متغییر محسوب می‌گردد.

افشاری را مملو از شکایات و غم و اندوه دانسته‌اند. الحان و نغمات (گوشه‌های) افشاری بعد از درآمدهای مختلف عبارت‌اند از: کرشمه، جامه‌دران، بسته‌نگار، قرایی، مثنوی پیچ، نهیب (نحیب)، عراق (برومند، صبا)، حصار (کریمی)، مسیحی (موسی معروفی)، تخت طاقدیس و صدری (صبا)، قره‌باغی (کسایی)، آقا حسینقلی (صلحی) و شاه ختایی (شر-مو).

میان قطعاتی که در موسیقی ایرانی، مطابق سبک معمول ساخته شده روی تنیک افشاری کمتر فرود آمده‌اند؛ بلکه همیشه روی تنیک شور رفته‌اند. البته فرود بر تنیک افشاری یک قرارداد معمول نیست.

فواصل افشاری: دوم بزرگ، سوم نیم بزرگ، چهارم و پنجم درست، ششم نیم بزرگ، هفتم کوچک و هنگام است.

نوشته شده در ساعت 13 توسط اسماعیل نصرالهی| |

آواز بیات ترک یا بیات زند از آوازهای چهارگانه دستگاه شور است که از لحاظ رابطهٔ فواصل با درآمد، قدری یکنواخت به گوش می‌رسد. نُت شاهد آن، درجهٔ سوم گام شور و نت ایست، درجهٔ هفتم آن است.

هم رود زنان به زخمه راندن هم فاختگان به زَند خواندن

بیات ترک به دلیل نزدیکی به ماهور، قابلیت اجرایی بسیاری از گوشه‌های ماهور را دارد. بیات ترک تنوعی در تغییر بنیهٔ شور است که در انتها نیز به شور ختم می شود؛ زیرا اختلافی در فواصل شور و ترک (با علامت تغییر دهنده) وجود ندارد.

فواصل بیات ترک را دوم و سوم بزرگ، چهارم و پنجم درست، ششم بزرگ، هفتم نیم بزرگ و هنگام تشکیل می‌دهند که با رعایت تطابق فواصل با مقام ملایم دلگشا در موسیقی مقامی منطبق است.

نوشته شده در ساعت 13 توسط اسماعیل نصرالهی| |

آواز ابوعطا، یکی از آوازهای چهار گانهٔ متعلق به شور در موسیقی امروز (به همراه افشاری، دشتی و بیات ترک) است. ابوعطا با القاب دیگری مانند سارنج (صلحی) و دستان عرب نیز شناخته می‌شود.

گام آن با گام شور یکی است و تنها اختلاف آن با شور در توقّف مکرّر ابوعطا روی درجهٔ چهارم (نت شاهد) و درجهٔ دوم (نت ایست) می‌باشد و درجهٔ پنجم ثابت است. در نغمهٔ ابوعطا، نت متغییر وجود ندارد.

در ردیف موسیقی موسی معروفی گوشه‌های ابوعطا بعد از شش درآمد، عبارت‌اند از: محمد صادق خانی، کرشمه، سیخی، تک مقدم (که نوعی تحریر است)، حزین، حجاز (که در سه قسمت ذکر گردیده و مهم‌ترین گوشهٔ ابوعطاست)، بسته نگار، بغدادی (که شبیه حجاز است)، دوبیتی، شمالی، چهار باغ، گبری، رامکلی، فرود و مثنوی.

در ردیف منقول ابوالحسن صبا، گوشهٔ خسروشیرین نیز در ابوعطا ذکر شده‌است. آواز ابوعطا در میان مقام‌های قدیم به چشم نمی‌خورد اما از مقام‌های قدیم، فواصل جان فزا، بوستان و حسینی با ابوعطا مطابقت دارند.

در ردیف میرزا عبدالله، متعلقات شور از جمله آواز ابوعطا به صورت خلاصه آمده اند. روایت‌های کامل را باید در ردیف‌های دیگر جستجو کرد.

ابوعطا در محدودهٔ حجاز دارای نغمه‌هایی نزدیک به الحان عربی است، اما آواز ابوعطا خود مورد پسند و به ذوق ایرانیان است.

نوشته شده در ساعت 13 توسط اسماعیل نصرالهی| |

نوشته شده در ساعت 13 توسط اسماعیل نصرالهی| |

تاریخچه پرونده

روی تاریخ‌ها کلیک کنید تا نسخهٔ مربوط را ببینید.

بیش از صفحه به این پرونده پیوند می‌دهند. فهرست زیر تنها اولین ۱۰۰ پیوند به این صفحه را نشان می‌دهد. قهرست کامل نیز موجود است.

پیوندهای دیگر به این پرونده را ببینید.

نوشته شده در ساعت 13 توسط اسماعیل نصرالهی| |


آخرين مطالب
» سلام
» هفت دستگاه موسیقی ایرانی
» پنج آواز موسیقی ایرانی
» آواز اصفهان
» آواز دشتی
» آواز افشاری
» آواز بیات ترک
» آواز ابوعطا
» بیشتر بدانید
» تاریخچه پرونده
Design By : Pichak